Phút nói thật

Quang Dũng- Người giải mã ẩn số Son II

Quang Dũng- Người giải mã ẩn số Son II

04-10-2018

Tôi luôn biết ơn họ, những người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời mình. Xa hơn, giống như người ta vẫn nói, tôi cũng quan niệm người phụ nữ là một nửa quan trọng của thế gian này. Tôi tin rằng đàn ông sinh ra ...

1 2 3 4 5 > >>