Phút nói thật

{Clip} Uyên Linh nói về mối tình bị đánh ghen rồi cũng tan vỡ cùng Dũng Đà Lạt trong “Chuyện tối nay với Thành” và câu chuyện mất lửa trong âm nhạc

{Clip} Uyên Linh nói về mối tình bị đánh ghen rồi cũng tan vỡ cùng Dũng Đà Lạt trong “Chuyện tối nay với Thành” và câu chuyện mất lửa trong âm nhạc

14-12-2017

Uyên Linh từng điêu đứng vì tin đồn là người thứ ba, bị đánh ghen khi mới bắt đầu mối quan hệ với Dũng Đà Lạt và sự mất lửa trong âm nhạc. T6át cả có trong tập 12 “Chuyện tối nay với Thành” trở lại với khán giả truyề...

1 2 3 4 5 > >>