Phút nói thật

Nam Trung: “xéo xắt là tính cách bề nổi”

Nam Trung: “xéo xắt là tính cách bề nổi”

07-12-2018

Người ta thường biết đến Nam Trung là một chuyên gia trang điểm “xắt xéo” và chảnh chọe nhưng ít ai biết rằng ẩn trong anh là đại diện cho tinh thần Takumi (tinh thần nghệ nhân), luôn hướng đến sự hoàn mỹ và tình yêu dành ...

<< < 1 3 4 5 6 7 > >>