Xã Hội

Nghệ sĩ Lê Hậu đồng hành trao Ngôi nhà An lạc

Nghệ sĩ Lê Hậu đồng hành trao Ngôi nhà An lạc

08-07-2018

Vừa qua, nghệ sĩ Lê Hậu cùng Sư Phụ trụ trì chùa Thiên Linh Q.12 và quý phật tử cùng mạnh thường quân bàn giao Ngôi Nhà An Lạc Số 5 tại Huyện Càng Long-Trà Vinh cho gia đình chị Hương

<< < 1 3 4 5 6 7 > >>