Doanh Nhân

NỮ DOANH NHÂN LÝ NHÃ KỲ HỢP TÁC VỚI TẬP ĐOÀN INDONESIA

NỮ DOANH NHÂN LÝ NHÃ KỲ HỢP TÁC VỚI TẬP ĐOÀN INDONESIA

05-04-2018

Sau hơn 10 năm hình thành và phát triển, giờ đây tập đoàn LYNK của nữ doanh nhân, nghệ sĩ kiêm nhà hoạt động xã hội Lý Nhã Kỳ đã có những bước tiến đáng kể trên bước đường kinh doanh hội nhập với các tập đoàn lớ...

<< < 1 2 3 4 5 6 > >>